Директор школе: Весна Вијоровић - наставник разредне наставе


Помоћник директора школе: Љиљана Миленковић Радевић, Марина Новаковић - наставнице српског језика и књижевности


Секретар школе: Ана Марковић - дипломирани правник


Стручни сарадник: Слободанка Доситијевић - дипломирани социолог


Стручни сарадник: Милица Златановић - дипломирани педагог


Шеф рачуноводства: Милан Живић


Административни радник: Јасмина Новчић


Наставници предметне наставе

Драгана Белојевић: Српски језик и књижевност


Маја Милошевић: Српски језик и књижевност


Љиљана Миленковић Радевић: Српски језик и књижевност


Марина Новаковић: Српски језик и књижевност


Мартина Савић: Енглески језик


Јелена Матић: Енглески језик


Јасна Милојковић: Енглески језик


Борко Милић: Енглески језик


Драгана Гајић: Немачки језик


Бојана Дукић: Немачки језик


Оливера Стојановић: Историја


Ненад Стојановић: Историја


Ненад Стојановић: Географија


Данијела Пантић: Географија


Ивана Гавриловић: Географија, Грађанско васпитање


Споменка Поповић: Биологија


Драгана Спасојевић: Биологија


Марија Илић: Биологија


Јелена Новаковић: Математика


Ивана Тодосијевић Петровић: Математика


Душан Петковић: Математика


Лела Божић: Физика


Ивана Димитријевић: Хемија


Срђан Живановић: Хемија


Ненад Павличић: Ликовна култура, цртање, сликање и вајање


Марија Марковић: Музичка култура


Тијана Арсенијевић: Хор и оркестар


Дарко Петровић: Техника и технологија, информатика и рачунарство


Душица Јеремић: Техника и технологија, информатика и рачунарство


Иван Кнежевић: Техника и технологија, информатика и рачунарств


Славољуб Јовановић: Физичко и здравствено васпитање


Младен Јевремовић: Физичко и здравствено васпитање


Марко Милојевић: Физичко и здравствено васпитање


Марко Радић: Физичко и здравствено васпитање


Ана Милосављевић: Веронаука


Наставници разредне наставе

Зорица Станковић


Слађана Милановић


Вера Лукић


Драган Ђурђевић


Снежана Вукановић


Небојша Ђорђевић


Милорад Ђурић


Аница Стојановић


Биљана Антонијевић


Славица Марковић


Бранко Величковић


Живојин Лазаревић


Весна Миловановић


Ненад Милорадовић


Тања Антић


Јелена Ристић


Милица Живковић


Сузана Ракић


Помоћно особље

Владан Радојковић: домар


Весна Перић: хигијеничар


Радојка Стојаковић: хигијеничар


Богица Милутиновић: хигијеничар


Весна Милосављевић: хигијеничар


Биљана Савић: хигијеничар


Снежана Јовић: хигијеничар


Зорица Радојковић: хигијеничар