Настава првог полугодишта продужава се на 30. и 31. јануар а настава у II полугодишту почиње према Календару 13.фебруара 2017.године.

Одељењско веће за ниже разреде(1-4): 01.02.2017. године у 10 часова

Одељењско веће за више разреде (5-8): 01.02.2017. године у 12 часова

Наставничко веће: 02.02.2017. године у 10 часова