Правилник о организацији измена 2020

Правилник о испитима 2019

Правилник о похвалама и наградама

Статут пречишћен текст

Правилник о дисц. одг. запослених

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Правилник о безбедноти ученика

Правила понашања у школи

Правилник васпитно дисц НОВО