Директор школе:

Весна Вијоровић

Помоћници директора:

Јелена Ђулинац

Иван Кнежевић

Стручна служба:

Слободанка Доситијевић- социолог

Милица Златановић- педагог

Секретар: 

Ана Марковић

Шеф рачуноводства:

Милан Живић

Административни радник:

Јасмина Новчић


Списак наставника

Ред. број Презиме и име Назив предмета
1. Миленковић Радевић Љиљана СРПСКИ ЈЕЗИК
2. Благојевић Драгана СРПСКИ ЈЕЗИК
3. Милошевић Маја СРПСКИ ЈЕЗИК
4. Златановић Јелена СРПСКИ ЈЕЗИК
5. Савић Мартина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
6. Милојковић Јасна ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
7. Матић Јелена ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
8. Милић Борко ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
9. Гајић Драгана НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК
10. Костић Даца НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК
11. Новаковић Јелена МАТЕМАТИКА
12. Тодосијевић Четровић Ивана МАТЕМАТИКА
13. Станојевић Хранислава МАТЕМАТИКА
14. Стевановић Дејан МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

15. Божић Лела ФИЗИКА
16. Јеремић Душица ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
17. Димитријевић Ивана ХЕМИЈА
18. Поповић Споменка БИОЛОГИЈА
19. Велимировић Слађана БИОЛОГИЈА
20. Илић Марија БИОЛОГИЈА
21. Стојановић Срђан БИОЛОГИЈА
22. Стојановић Оливера ИСТОРИЈА
23. Стојановић Ненад ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
24. Пантић Даниела ГЕОГРАФИЈА
25. Гавриловић Ивана ГЕОГРАФИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
26. Павличић Ненад ЛИКОВНА КУЛТУРА
27. Мариновић Драгољуб МУЗИЧКА КУЛТУРА
28. Петровић Дарко ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
29. Кнежевић Иван ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
30. Јовановић Славољуб ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
31. Јевремовић Младен ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
32. Милојевић Марко ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
33. Жнидер Зденко ВЕРОНАУКА
34. Антић Милош ВЕРОНАУКА
35. Илић Александра ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
36. Павловић Маја ХЕМИЈА

Списак учитеља

Редни број Име и презиме учитеља
1. Ђорђевић Вера
2. Марковић Славица
3. Ђорђевић Ружица
4. Лукић Вера
5. Антонијевић Биљана
6. Ристић Јелена
7. Јончић Слађана
8. Станковић Зорица
9. Вукановић Снежана
10. Ђурђевић Драган
11. Ђорђевић Небојша
12. Лазаревић Живојин
13. Милорадовић Ненад
14. Стојановић Аница
15. Величковић Бранко
16. Милановић Слађана
17. Ђурић Милорад
18. Миловановић Весна

НАСТАВНИЦИ У ОДЕЉЕЊУ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Ред. бр.       Име и презиме

  1.            Драган Доситијевић- дефектолог
  2.            Вања Стојилковић- дефектолог
  3.            Данијела Милосављевић- дефектолог
  4.            Јелена Милетић- дефектолог
  5.           Огњен Милосављевић- дефектолог
  6.           Милица Момчиловић- дефектолог
  7.           Сања Ђорђевић- наставник разредне наставе