Директор школе:

Весна Вијоровић

Помоћници директора:

Марина Новаковић

Љиљана Миленковић Радевић

 

Стручна служба:

Слободанка Доситијевић- социолог

Милица Златановић- педагог

Секретар: 

Ана Марковић

Шеф рачуноводства:

Милан Живић

Административни радник:

Јасмина Новчић


Списак наставника

Ред. број Презиме и име Назив предмета
1. Миленковић Радевић Љиљана СРПСКИ ЈЕЗИК
2. Благојевић Драгана СРПСКИ ЈЕЗИК
3. Милошевић Маја СРПСКИ ЈЕЗИК
4. Новаковић Марина СРПСКИ ЈЕЗИК
5. Савић Мартина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
6. Милојковић Јасна ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
7. Матић Јелена ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
8. Милић Борко ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
9. Гајић Драгана НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК
10. Дукић Бојана НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК
11. Новаковић Јелена МАТЕМАТИКА
12. Тодосијевић Четровић Ивана МАТЕМАТИКА
13. Петковић Душан МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
15. Божић Лела ФИЗИКА
16. Јеремић Душица ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
17. Димитријевић Ивана ХЕМИЈА
18. Поповић Споменка БИОЛОГИЈА
19. Спасојевић Драгана БИОЛОГИЈА
20. Илић Марија БИОЛОГИЈА
21. Живановић Срђан ХЕМИЈА
22. Стојановић Оливера ИСТОРИЈА
23. Стојановић Ненад ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
24. Пантић Даниела ГЕОГРАФИЈА
25. Гавриловић Ивана ГЕОГРАФИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
26. Павличић Ненад ЛИКОВНА КУЛТУРА
27. Арсенијевић Тијана

Марковић Марија

МУЗИЧКА КУЛТУРА
28. Петровић Дарко ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
29. Кнежевић Иван ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
30. Јовановић Славољуб ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
31. Јевремовић Младен ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
32. Милојевић Марко ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
33. Милосављевић Aна ВЕРОНАУКА
34.

Списак учитеља

Редни број Име и презиме учитеља
1. Ђорђевић Вера
2. Марковић Славица
3. Ђорђевић Ружица
4. Лукић Вера
5. Антонијевић Биљана
6. Ристић Јелена
7. Јончић Слађана
8. Станковић Зорица
9. Вукановић Снежана
10. Ђурђевић Драган
11. Ђорђевић Небојша
12. Лазаревић Живојин
13. Милорадовић Ненад
14. Стојановић Аница
15. Величковић Бранко
16. Милановић Слађана
17. Ђурић Милорад
18. Миловановић Весна

НАСТАВНИЦИ У ОДЕЉЕЊУ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Ред. бр.       Име и презиме

  1.            Драган Доситијевић- дефектолог
  2.            Вања Стојилковић- дефектолог
  3.            Данијела Милосављевић- дефектолог
  4.            Јелена Милетић- дефектолог
  5.           Милица Момчиловић- дефектолог