ДОКУМЕНТА

Закон о основама система ново

Закон о основном образовању и васпитању ново

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Распоред_вежби_контролних_писмених 2016-17

Распоред додатних и допунских 2016-17

Годишњи план рада 2016-2017

Правилник о јавним набавкама

Интерни акт јавне набавке

izvestaj-rada-direktora-pdf


Правила понашања у школи

Статут

Годишњи план рада 2015-2016


Правилници и пословници


Правилник о трошковима репрезентације


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Правилник о организацији и систематизацији радних места


Правилник о избору ученика генерације


Правилник о одговорности запослених


Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика


Правилник канцеларијско пословање


Правилник о безбедности


Правилник о похвалама


Пословник о раду ученичког парламента


Пословник Школски одбор


Пословник савет родитеља


 

ШРП 2016-2019

Школски развојни план 2016-2019


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, array must have exactly two members in /home/vukcupr1/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286